آیا با ثبت شرکت در کشور قبرس می توان اقامت آن کشور را دریافت کرد؟

اندازی کسب و کار در قبرس شمالی 1

ثبت شرکت در قبرس، مهاجرت به قبرس به وسیله ثبت موسسه، شرایط مد نظر جهت ثبت موسسه در قبرس و پروسه ثبت شرکت در قبرس شمالی در این مقاله مورد ارزیابی قرار گرفته است. سوالی که امکان دارد برای هر کس پیش آید این است که آیا با ثبت شرکت در این کشور می توان اقامت آن را دریافت نمود؟ سرمایه گذاری در قبرس شمالی جهت ثبت شرکت به چه میزان است؟ این کشور به علت دارا بودن رشد اقتصادی و لول بالای زندگی توجه خیلی از متقاضیان را به خود جذب نموده است. سرمایه گذاری در این کشور زیبا از روش های متنوعی چون سرمایه گذاری به وسیله خرید ملک در قبرس شمالی، خرید اوراق قرضه و همچنین سرمایه گذاری به وسیله ثبت شرکت مقدور است. یکی از مناسب ترین و ایده آل ترین روش های مهاجرت به قبرس شمالی و دریافت اقامت این کشور به وسیله سرمایه گذاری در این کشور به وسیله ثبت شرکت در آن می باشد.

اندازی کسب و کار در قبرس شمالی 4

جهت اخذ اقامت این کشور، داوطلبان ثبت شرکت در این کشور، بایستی نخست بیزینس پلن مطلوبی به دولت عرضه نمایند. این پلن بایستی نوین و سوده باشد. همچنین داوطلب بایستی مخارج مربوط به ثبت شرکت را هم محاسبه نماید و در مجموع شامل خصوصیات چشمگیری باشد تا رای دولت این کشور را به خود جلب نماید. ثبت شرکت در این کشور نیازمند علم زیاد در حیطه حقوقی است. همچنین ضروری است یک وکیل متبحر و کاربلد داشته باشید تا بتوانید خیلی راحت اقامت این کشور را اخذ نمایید.

شرایط ثبت شرکت در قبرس

کشور قبرس یکی از پایین ترین قیمت های مالیات را در کل سندیکای اروپا دارد که تقریبا ۱۲.۵ درصد می باشد. این مسئله شرایط ثبت شرکت در قبرس را خیلی مطلوب نموده است. به علت نظام مالیاتی مناسب، قبرس یکی از راه های ورود به بازار مشترک اروپا به حساب می آید. براساس ضوابط ثبت شرکت در قبرس که یکی از عمده ترین شرایط ثبت شرکت در این کشور، سرمایه اولیه است، هر داوطلب خارجی می تواند در قبرس جهت احداث موسسه در آن کشور مبادرت نماید.

از دیگر شرایط ثبت شرکت در قبرس که به گونه ای جزء ضوابط ثبت موسسه در این کشور نیز می باشد، سود سهام اخذ شده به وسیله موسسات قبرسی از تمام مالیات ها عفو خورده اند.

اندازی کسب و کار در قبرس شمالی 3

فرایند ثبت شرکت در قبرس

چنانچه شرایط و موقعیت ثبت شرکت در قبرس را دارید بایستی مراحل زیر را سپری نمایید. بهتر است بدانید که هر داوطلب خارجی می تواند برای این کار مبادرت نماید ولی ثبت تقاضا بایستی توسط وکیل صورت گیرد. مراحل این کار عبارتند از:

  1. نخست اسم موسسه بایستی تعیین شود. تعیین اسم موسسه بایستی مطابق ضوابط موجود در این حیطه انجام گیرد. اسم شرکت یکی از اساسی ترین عوامل موفقیت یک موسسه به شمار می آید. چنانچه هنوز در تعیین اسم موسسه خود نتیجه ای نگرفته اید، اسم های پیشنهادی در اینترنت را ارزیابی نمایید.
  2. از مراحل ثبت شرکت در قبرس می توان به اساسنامه موسسه اشاره نمود. به جهت ثبت شرکت در این کشور حتما بایستی آیین نامه و مدارک و اسناد قانونی را آماده نمایید. این آیین نامه برای معلوم نمودن اعضاء موسسه، سهام اعضاء و مقدار مسئولیت هر شخص مدنظر گرفته می شود. آیین نامه بایستی به وسیله همه سهامداران موسسه با حضور دست کم یک شاهد امضا شود.
  3. از یک وکیل مهاجرتی مشمول مجوز به جهت کامل نمودن فرم تقاضای ثبت شرکت یاری بگیرید. کلیه داده های ثبت شده در این فرم بایستی درست و قانونی باشند. افزون بر این وکیل می تواند در تهیه آیین نامه هم به شما کمک کند. چرا که خطا در تهیه آیین نامه سبب مشکل در کارکرد موسسه خواهد شد.
  4. پس از آن که تقاضای شما تایید شد می توانید موسسه خود را در سازمان ثبت، ثبت نمایید و هزینه های وابسته به آن را پرداخت نمایید.
  5. از دیگر مراحل ثبت شرکت در قبرس این است که بایستی حتما نشانی موسسه را معلوم نمایید.
  6. در قدم بعدی، داوطلب بایستی یک حساب بانکی باز نماید. پس از آن شناسه مالیاتی از سازمان مالیات اخذ می شود. جهت اخذ شناسه بیمه هم می توانید به اداره بیمه رجوع نمایید.
  7. قبل از استخدام دیگر اعضا بایستی یک منشی جهت رسیدگی به امور اداری و یک حسابدار هم جهت انجام امور مالی موسسه استخدام نمایید.

1 1 3

هزینه ثبت شرکت در قبرس

هزینه ثبت شرکت در قبرس معمولا وابسته به نوع موسسه، سرمایه اولیه و شمار شرکا می باشد. تقریبا ۱۰۰۰ یورو محاسبه می شود. سرمایه مورد نظر هم از ۶۵ هزار یورو آغاز می شود. دقت به این مسئله از اهمیت ویژه ای برخوردار است که می توان قسمتی از هزینه ثبت شرکت در قبرس را به وسیله وام های بانکی فراهم نمود. ثبات اقتصادی و رشد بالای اقتصادی این کشور سبب شده که ارزیابی هزینه ها با یورو دست کم بدون نوسان باشد و داوطلبان بتوانند به آسانی شرایط تاسیس موسسه در این کشور را مورد ارزیابی قرار دهند. در مجموع هزینه ثبت موسسه در این کشور نسبت به کشور های دیگر کم است. جهت مشخص شدن این هزینه ها بهتر است یک وکیل متبحر داشته باشید تا شما را در این خصوص یاری رساند. این وکیل هزینه وابسته به تاسیس شرکت و حتی هزینه های خرید ملک یا تحصیل در قبرس شمالی را برای شما مشخص می کنند.

 

1 دیدگاه

پیام بگذارید