آغاز همکاری شرکت سرمایه گذاری بازرگان و شرکت آرنیکا پرواز

همکاری

آغاز همکاری بین شرکت سرمایه گذاری بازرگان و شرکت مهاجرتی آرنیکا پرواز

امضای یک توافق نامه بزرگ بین دو شرکت بزرگ مهاجرتی و سرمایه گذاری،اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود. شرکت مهاجرتی آرنیکا پرواز از سوی گروه سرمایه گذاری بازرگان به عنوان یکی از مهمترین همکاران خود در حوزه سرمایه گذاری انتخاب شده است.

این توافق نامه در پی مدتی از مذاکرات گسترده و موثر بین مدیران عالی دو شرکت بوده است و با همکاری متقابل میان هر دو شرکت به خلق ارزش افزوده برای دستیابی به اهداف مشترک کمک بسیاری خواهد نمود.

طبق این توافق نامه، شرکت سرمایه گذاری بازرگان به عنوان سرمایه گذار اصلی و همکاری انحصاری شرکت مهاجرتی آرنیکا پرواز در زمینه‌های مختلفی از جمله سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم در پروژه‌های مسکونی و تجاری، ارزیابی و انتخاب موقعیت‌های جذاب سرمایه گذاری و مشاوره‌ی زمینه‌ای مهاجرت و اقامت از طریق سرمایه گذاری می‌باشد.

با توجه به این توافق نامه، انتظار می‌رود که هر دو شرکت بهره‌وری انتظارات خود از این همکاری موفق را داشته باشند و با تداوم همکاری میان شرکت‌ها، ارزش افزوده‌های بیشتری برای هر دو شرکت به ویژه برای مشتریان و سرمایه گذاران خود ایجاد نمایند.

 

 

 

 

5 از 5

پیام بگذارید