رشد قیمت املاک به میزان ده درصد سالیانه ( قیمت املاک به پوند انگلیس میباشد )