روشهای سرمایه گذاری در قبرس شمالی به چه صورت است؟

شمالی 1

سرمايه گذارى يكى ازاساسى ترين عوامل حياتى ميباشد كه سبب شده است سوالاتى در مورد اخذ اقامت از طريق خريد ملك و ثبت شركت جهت فعاليت اقتصادى و زندگى پيش آيد، عمده سوالاتى كه ذهن را مشغول ميكند در رابطه با آينده جزيره است و اينكه آيا ميتوان ملك را در سالهاى آتى به قيمت بالاتر به فروش رسانيد يا خير؟

نكته قابل توجه اين است كه بعضى از سرمايه گذاران در حيطه ملك و آپارتمان بعلت شباهت فرهنگ با ايران و همچنين اعتقادات و باورهاى مذهبى نگرش مهاجران به سرمايه گذارى در خصوص ثبت شركت و خريد ملك را افزايش داده است. با توجه به سؤالات متعدد در خصوص فرهنگ و نحوه زندگى كه اكثر هموطنان دچار شك و ترديد مى شوند ميتوان به اين نكته اشاره كرد كه محيط قبرس كاملا متشكل از فرهنگ اروپايى و بريتانيايى ميباشد.

2 1

اين امر باعث ازدياد تقاضا براى سرمايه گذارى شود، با توجه به آمار ثبت شده از سال ٢٠١١ تا به امروز تمامى مهاجران ايرانى أعم از دانشجويان و خانواده ها از طريق سرمايه گذارى تا سقف ٤٠ درصد افزايش يافته است، بدين منظور كه سرمايه گذارى از طريق ملك كه ساده ترين راه براى خانواده ها براى اخذ اقامت ميباشد رو به افزايش بوده و به علت سهولت در امر سرمايه گذارى و پتانسيل بالاى جزيره به لحاظ پيشرفت به علت موقعيت جغرافيايى و استراتژيكى اكثر سرمايه گذاران رو به توسعه آپارتمان سازى روى آورده اند، دليل اين امر صرفا مطلوب بودن بازار با قيمتهاى مناسب فرصت رشد را مهيا كرده است.

بزرگراه قبرس

ثبات اقتصادى و رشد مطلوب جزيره نسبت به كشورهاى مجاور و بعلت مقصد توريستى بودن و شناخته شدن بعنوان سومين جزيره بزگ مديترانه اى و جزء ٥ جزيره امن جهان توجه بسيارى از سرمايه گذاران و خانواده ها را جذب كرده است. يكى ديگر از حساسيتهاى ايرانيان هنگام سرمايه گذارى در مورد سند ملك ميباشد كه ميتوان به شرح زير بيان كرد. سند يا koçan به زبان قبرسى كه مشابه ايران بوده و بعد از واريزى ماليات مربوط به خريد ملك كه تنها (نيم)درصد از كل قيمت ميباشد پس از طى مراحل ادارى سند اصلى را ارائه ميدهد.

36

انواع سند: سند ترکی و معاوضه اى(Exchange Title)و(Turkish Title ) ميباشد كه هيچ تفاوتى بين نحوه پرداخت مالیات وجود ندارد و تفاوت صرفا در نوع اسناد ميباشد، اسناد معاوضه اى بعلت معاملات قبرس ترك با قبرس جنوبى طى معامله ملك ميباشد و به خاطر صداقت در معاملات و عدم كلاهبردارى ، تمامى اسناد تعويضى مشخص بوده و اداره ثبت اسناد رسمى با مداخله و تاييد دولت، نوع سند درج مى شود و اسناد اصلى ترك صاحبانشان ترك قبرس بوده و اصالتا جزو دارايى قبرس شمال بوده و طى هيچ معامله اى معاوضه نشده است. تنها تفاوت را ميتوان بعلت اصيل بودن سند ترك بالا بودن قيمت اين نوع اسناد نسبت به اسناد معاوضه اى اشاره كرد
نوع سوم سند تخصیص(tahsis): که مورد تایید دولت نمیباشد و اشخاص حقیقی و حقوقی حق معامله را نداشته و تحت تسلط دولت قرار دارد. این نوع اسناد متروکه بحساب آمده و به هیچ عنوان قابل معامله نمیباشد.

بعد از خريد ملك در قبرس شمالى متقاضيان ملزم به ثبت سند ملك از طرف وزارت امور داخلى و اداره ثبت اسناد ميباشند! چرا؟ به اين دليل كه ملك ، آپارتمان، ويلا و بطور كلى واحد فروخته شده نياز به صدور مجوز براى صدور سند بنام خريداران و قطعى كردن سند بنام مالك يا خريداران ميباشد و يكى از مهمترين دلايل هم نظارت مستقيم دولت به فعاليت شركتها ميباشد، بدين منظور هر ملك فروخته بايد بنام خريدار يا خريداران ثبت و قطعى شده و جز مالكان حق تغيير يا انتقال سند را نخواهد داشت، و به اين دليل در كشور قبرس شمالى ملك، زمين يا ويلاى فروخته شده از طرف هر شركتى به اندازه متراژ و موقعيت جغرافيايى ثبت شده و امكان كلاهبردارى وحود ندارد.

پیام بگذارید