اخذ ویزا کشورهای اروپایی+نحوه اخذ ویزا

بعد از خرید ملک در کشور قبرس شمالی و اخذ اقامت و افتتاح حساب بانکی، تمامی متقاضیان سفر به اروپا میتوانند به یکی از کشورهای قاره اروپا، استرالیا و آمریکا برای اخذ ویزا اقدام بکنند.

1 2


نحوه اقدام:


در حال حاضر کنسولگری کشورهای انگلستان، ایتالیا، آلمان، سوئد، آمریکا، قرانسه و استرالیا در پایتخت کشور قبرس شمالی، نیکوزیا(لفکوشا) متمرکز شدهاند.

3 1


در مرحله اول تمامی متقاضیان میتوانند با مراجعه به وبسایت رسمی کشور مقصد (مورد نظر) فرم درخواست ویزای توریستی را تکمیل و برای تعیین وقت قبلی اقدام کنند. بعد از مراجعه به سایت و تعیین وقت از تمامی متقاضیان آپلود کردن مدارک مربوط به قرارداد یا سند ملک خریداری شده، گزارش حساب بانکی و اقامت کشور قبرس شمالی خواهد شد.

2 2


بعد از تکمیل این مراحل از متقاضیان جهت مصاحبه دعوت خواهد شد. به طور كلى کشورهای ذکر شده حداقل 2 هفته تا 2 ماه ویزای توریستی بنا به درخواست متقاضی از طرف کشور مقصد صادر خواهد شد.

2 نظرات

پیام بگذارید