شاخص امنیت و آرامش در جزیره قبرس

مطالعات موردی

5- شاخص امنیت و آرامش در جزیره قبرس

طبق آمار و مطالعات صورت گرفته توسط موسسه ValuePenguin آمریکا ، قبرس در بین کشورهای با جمعیت کمتر از 5 میلیون نفر، دارای رتبه اول امنیت جهانی و پاکیزگی محیط زندگی است. پارامترهای مطالعه شده شامل جمعیت ، انتشار گاز CO2 ، نیروی پلیس ملی ، مرگ و میر ناشی از تصادفات ، جرم ، جنایت و سرقت ، حملات مسلحانه و در نهایت شاخص امید به زندگی.

و آرامش در جزیره قبرس

قبرس همیشه به عنوان کشوری امن و سرشار از آرامش بوده، به نحوی که در قاره سبز اروپا با شنیدن نام قبرس کلماتی چون تفریح ، آرامش ، امنیت ، آب و هوای مدیترانه و آفتاب به ذهن میرسد. طبق آمار سازمانهای جهانی، قبرس همیشه جزء کشورهای امن جهان بوده است. در سال 2020 طبق رتبه بندی صورت گرفته توسط شرکت های بیمه ای فرانسه ، قبرس بین تمام کشورهای دنیا رتبه پنجم را از لحاظ امنیت اجتماعی و فقدان جرم و جنایت و شرایط بهینه زندگی را با امتیاز 88.6 به خود اختصاص داده است.

امنیت و آرامش در جزیره قبرس

بیشتر بخوانید : https://www.express.co.uk

امنیت و آرامش در جزیره قبرس