سیستم نظام آموزشی در جزیره قبرس

مطالعات موردی

سیستم نظام آموزشی در جزیره قبرس

مهمترین دانشگاه های قبرس شمالی عبارتند از دانشگاه مدیترانه شرقی با رتبه 801 جهانی، دانشگاه خاور نزدیک، دانشگاه آمریکایی گیرنه ، دانشگاه بین المللی قبرس ، دانشگاه اروپای لفکه و نیز بسیاری مدارس بین المللی مانند دوئا کالج که وابسته به دانشگاه مدیترانه شرقی است.

آموزشی

تجزیه و تحلیل داده

قبرس شمالی از دیرباز دارای سیستم نظام آموزشی مدرن و مرتبط با اکثر کشورهای مدرن از جمله آمریکا و انگلیس بوده و همچنین با داشتن مدارس بین المللی ، دانشگاه های پیشرفته دولتی و خصوصی با رنکینگ های بالای جهانی ، تعداد دانشجویان خارجی قابل ملاحظه در زمینه آموزش و پرورش ، محلی مناسب جهت دانش آموزان و دانشجویان میباشد. دانشجویان فارق التحصیل از این دانشگاه ها به راحتی میتوانند برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر به کشورهای آمریکا ، کانادا، انگلستان ، استرالیا مهاجرت نمایند.

اکثر مدارس بین المللی و دانشگاه های قبرس شمالی به زبان انگلیسی است که در صورت عدم وجود مدرک زبان ، پس از شرکت در آزمون ورودی زبان و تعیین سطح دانشجویان ، کورس های زبان انگلیسی در کالج زبان های خارجی دانشگاه توسط اساتید برجسته برای ارتقاء سطح زبان دانشجویان برگزار میشود.   

نظام آموزشی در جزیره قبرس 1
نظام آموزشی در جزیره قبرس 2
نظام آموزشی در جزیره قبرس