سیستم بهداشتی و درمانی در جزیره قبرس

مطالعات موردی

سیستم بهداشتی و درمانی در جزیره قبرس

سیستم بهداشتی و درمانی قبرس شمالی به دو بخش دولتی و خصوصی تقسیم بندی میشود و برای کسانی که اقامت قبرس شمالی را کسب نموده اند ، استفاده از خدمات مراکز دولتی از جمله هزینه های پزشکی و دنداپزشکی کاملا رایگان میباشد.

و درمان

بهداشت و درمان

استانداردهای نظام پزشکی در قبرس شمالی در مقایسه با بسیاری از کشورها بالاتر میباشد. تعداد بیمارستان های دولتی و کلینیک های خصوصی موجود با توجه به جمعیت کم قبرس زیاد است و اکثر انها دارای تجهیزات پزشکی مناسب هستند. از دیگر ویژگی های این سیستم درمانی وجود درمانگاه هایی با مجهزترین تجهیزات جهت جراحی های دندانپزشکی و چشم پزشکی میباشد.

 اثرات همه گیری بیماری کرونا در جهان و موفقیت جزیره قبرس در کنترل و مدیریت این اپیدمی و نیز شروع زودهنگام واکسیناسیون مشخص نمود که کشور جزیره ای کوچک با جمعیت محدود چگونه میتواند با اعمال محدودیت های ورود به کشور و نیز سیستم قرنطینه ای موثر به راحتی در برابر بیماری های ویروسی واگیردار آتی مقابله نماید.

بهداشتی و درمانی در جزیره قبرس