رشد صنعت توریسم و جهانگردی و رشد مشاغل

مطالعات موردی

رشد صنعت توریسم و جهانگردی و پیرو آن رشد مشاغل مرتبط با این صنعت در جزیره قبرس

این حجم انبوه از توریست باعث گردیده است سرمایه گذاری ها از ملیت های مختلف در صنایع هتلداری ، شهرک سازی های مسکونی ، مجتمع های اقامتی تفریحی ، کازینوهای پیشرفته ، پارک های آبی ، مناطق تفریحی ماهیگیری افزایش چشمگیری داشته باشد.

صنعت توریسم و جهانگردی

صنعت توریسم و جهانگردی

صنعت توریسم و جهانگردی یکی از عوامل اصلی در توسعه اقتصادی و فرهنگی در جزیره قبرس بوده است. آب و هوای معتدل و مدیترانه ای و بدون هرگونه آلودگی ، سواحل شنی زیبا ، طبیعت بکر همراه با آفتاب لذت بخش ، فرهنگ غنی و چند ملیتی از کشورهای اروپایی بخصوص شمال اروپا ، محصولات کشاورزی و دامداری طبیعی و غذاهای لذیذ و خوشمزه ، شاخص امنیت بالا برای زنان و کودکان، رفتار صمیمی ، دوستانه و محترمانه مردمان قبرس ، ورزش های آبی ، غواصی و گلف باعث گردیده است که سالانه میلیون ها گردشگر جذب این جزیره زیبا گردند.  

طبق آمار منتشر شده دولت قبرس شمالی، لیست بیشترین تعداد توریست های وارد شده به قبرس شمالی در سال 2019 به شرح  نمودار زیر میباشد. همچنین رشد تعداد گردشگران ورودی در سال 2019  از کشورهای آلمان و فرانسه 25% ، از آمریکا و کانادا 15% ، کشورهای شمال اروپا بخصوص فنلاند 50% و در نهایت از چین حدود 20% گزارش شده است.  

صنعت توریسم و جهانگردی و پیرو آن رشد مشاغل مرتبط با این صنعت در جزیره قبرس
صنعت توریسم و جهانگردی و پیرو آن رشد مشاغل مرتبط با این صنعت در جزیره قبرس